تبلیغات
سلوک - نامه های سلوك5
پنجشنبه 24 اردیبهشت 1388  06:08 ب.ظ    ویرایش: - -

شرمندگی و امید!؟:
                                      من شرمنده ام!نه به همین سادگی و نه به همین خوشمزگی!
                                      من شرمنده ام،بخاطر همه چیز...بخاطر اینكه ظهور نمی كند...
                                      بخاطر پررو شدن ضدانقلابها....بخاطر خشكسالی...بخاطر قحطی
                                      ....بخاطر بحرانهای جهانی...بخاطر غزه....بخاطر تهاجم فرهنگی
                                      ....بخاطر جنایتهای صدام...
                                       من شرمنده ام ولی نا امید هرگز!

   


والسلام()  

سلوک

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را