تبلیغات
سلوک - نامه های سلوك4
سه شنبه 22 اردیبهشت 1388  07:51 ب.ظ    ویرایش: سه شنبه 22 اردیبهشت 1388 08:00 ب.ظ
نوع مطلب: نامه های سلوك ،

عقل و جنون:                                                                                                                                           
   خدایا عقلم ده و دیوانگی هم!
عاقل گناه نمی كند و مجنون شك!
یا حق!

   


والسلام()  

سلوک

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را