تبلیغات
سلوک - جناب میر حسین!
دوشنبه 24 فروردین 1388  11:42 ق.ظ    ویرایش: دوشنبه 24 فروردین 1388 12:01 ب.ظ
نوع مطلب: جامعه ،

1.
جناب میر حسین موسوی انگار حرف تازه ای برای گفتن ندارد! در نشست خبریشان در ایلام انگار  همان حرفهای 18 فروردین را تكرار كرده اند!؟خیلی جای تعجب دارد كه یك مرد بعد 20 سال اینقدر كم رشد كرده باشد!

2.
جناب میر حسین طرح های اجرا نشده ی خود را كه تازه اواخر دوران هاشمی و اوایل دوران خاتمی كم كم به ثمر رسید را از دستاوردهای خود و دولتش در ایلام می داند! پس چرا خیلی ها انتظار دارند احمدی نژاد همه ی مصوبات سفرهایش را توی همین چهار سال بثمر برساند؟!

میر حسین موسوی در ایلام

3.
جناب میر حسین! به من بگویید به چه كسی رای دهم؟! به كسی كه مصوباتش دهها سال بعد از او اجرا می شود؟ یا به كسی كه ماهواره ی امید را به فضا فرستاد در طول 4 سال؟ به كسی كه دوران خاتمی و هاشمی را قانون مدار می داند و این دولت را قانون گریز  رای بدهم یا به كسی كه با جرات تمام (حتی با وجود ایمان به ریزش آرا ) طرح سهمیه بندی را اجرا كرد؟به كسی كه كارگزاران و مجاهدین و مشاركت حمایتش می كنند یا مردی كه  بدون حمایت احزاب پیروز شد؟ و....؟

4.
آقای میر حسین به چه كسی رای  بدهم؟خودتان بگویید!


   


والسلام()  

سلوک

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را