تبلیغات
سلوک - كفشهایش كو ؟!
جمعه 7 فروردین 1388  02:03 ب.ظ    ویرایش: جمعه 7 فروردین 1388 04:11 ب.ظ
نوع مطلب: مذهب ،فرهنگ ،دفاع مقدس ،


می گفتند لات بود،قلدر بود.... عكسش را كه چند وقت پیش توی« مهران» قاطی عكس بقیه ی شهدا دیدم با آن موهای فر و ریش بلند و چهره اخمو برایم یك جوری بود!ولی دو سه روز قبل كه از عمو خاطراتی از او را می شنیدم غیر از مهربانی و مرام چیز دیگری نبود.عمو داشت از خاطراتش با عدنان حرف میزد،تا گفت «عدنان» پریدم بین حرفهایش:عدنان سابوته؟!!...آره سابوته....خیلی حرف زد از آن دوران.....حرفهایش كه تمام شد گفتم : راسته می گفتن كفش نمی پوشید؟چرا؟عموجواب داد:«خودش می گفت :میخوام گناهام بریزه!جایی كه میخواستیم بریم  چند قدم كفشها پاش بود بعد پرتشون میزد یه كنار و با پای برهنه میومد!» از دیگرانی هم شنیدم كه موقع شهادت پاهاش تاول زده بود!
•  هركی با خاك  سنگلاخی مهران و آب و هوای گرم و خشكش آشنا باشه میتونه بفهمه حتی چند قدم  بدون كفش راه رفتن یعنی چی!(شادی روح شهید عدنان سابوته صلوات)


   


والسلام()  

سلوک

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را