تبلیغات
سلوک - راه مرا می خواند؟
چهارشنبه 5 فروردین 1388  01:35 ق.ظ    ویرایش: چهارشنبه 5 فروردین 1388 01:52 ق.ظ
نوع مطلب: مذهب ،فرهنگ ،روزنوشت ،

راه گویا مرا می خواند؟!حتی با این كمیت لنگ،حتی با این جان خسته،حتی با خیلی چیزها...راه مرا بدجور بخود می خواند!این خانه-این كامپیوترعهد بوقی-این پدر و مادر-این دوستان-این همه چیزهای دور و بر-همه در حال حركتند؛آن هم حركت بسوی نیستی!پس چرا من اینقدر عجله دارم برای نیست شدن؟چرا تلاشی برای هست شدن نیست؟چرا-آن زنده دلان زخط خون بگذشتند *ما پشت موانع خط دل ماندیم؟-
چرا همه اش صراط چپقیم را می رویم؟چرا پایمان نای حركت بر صراط مستقیم را ندارد؟؟مردم از بس حرف زدم و حرف زدند!حتی مردم از بس شنیدم و گفتم كه حرف بس است!تشنه ی یك جرعه خدا هستم!تشنه ی راه خدا هستم راهی كه مرا می خواند ولی هرچه بیشتر تلاش می كنم دورتر هستم .تشنه ام !تشنه ی راهی كه مرا می خواند «لعطش قد قتلنی...»

   


والسلام()  

سلوک

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را