تبلیغات
سلوک - امسال
دوشنبه 3 فروردین 1388  03:48 ب.ظ    ویرایش: دوشنبه 3 فروردین 1388 07:13 ب.ظ

سلام،دومین روز است كه امده ام توی شهر خودمان،بدنم هنوز بوی سفر می دهد!حتی سعی كردم این بو را دور بریزم!!ولی نشد!12شهید،شهید برونسی،شهید گمنام شرهانی،تئاتر خیابانی یا تئاتر بیابانی،شلمچه و سال تحویل روی خاكهایش،اولین سفر متاهلانه!جشن پتو ،جشن پرواز،راه نیافتن به طلائیه و دوكوهه و فكه!بی نظمی ،عجله، راننده ی عوضی اتوبوس،اعصاب خوردی-اینها كلید واژه های اردوی امسال بود.خانم می گفت:شاید توی همین تفاوت این سفر با سفرها قبلی چیزی نهفته باشد....شاید
امسال سفر بدی بود....امسال سفر خوبی بود....امسال همین امسال بود!

   


نظرات غیرفعال()  

سلوک

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را