بسم الله الرحمن الرحیم

 

نقد رهبر در جامعه اسلامی

 

النصیحه للائمه المسلمین


نویسنده:میم نقطه

 

 شاید نقد و انتقاد از بالا ترین مرجع در حكومت اسلامی در غیبت معصوم  ، عمده سوالی است كه برای  خیلی ها طرح می شود.در شرایطی كه در اسلام نقد و نصیحت و امر بمعروف ونهی از منكر واجب بشمار آمده و عقل نیز غیر معصوم را از خطا و اشتباه مصون نمیداند گاهی انگار این نقد به ذائقه افراد زیرین متحجر خوش نمی آید و سعی در خطا نا پذیر جلوه دادن ولی فقیه  می نمایند، اما عقل و نقل سخنی خلاف نظر آنها میرانند.

حال شاید این سوال با این بیان تند به ذهن خیلی ها برسد كه: پس چرا در جامعه كنونی ما كه مدعی برقرار احكام اسلام وبرقراری حكومت ولایت فقیه است انگار هیچ اجازه ای برای نقد  ولی فقیه وجود ندار؟

در جواب این سوال خیلی  باید دقت كرد كه هم سوال كننده  جوابش را بگیرد و هم از طرف دیگر به غلط نیفتد.

 نكته ی اول: نقد شامل خود ولایت فقیه نیست، بدین معنا كه نقد مربوط به خطای شخص است نه كلا زیر سوال بردن مفهوم ولایت و حكومت فقیه بعد از  امام. اگر منظور  نقد  نظریه ولایت فقیه است  در این مورد به تفصیل در بین جوامع علمی مربوط به آن بحث و مناظره برقرار بوده و كسی ولایت فقیه را نفی و رد و یا بدعت در دین ندانسته بلكه اكثر بحثها در حول  راههای مختلف اثبات و همچنین محدوده ی اختیارات ولی فقیه چرخیده است.پس بحث ما در این مجال بررسی شیوه های نقد شخصی است كه او به عنوان ولی فقیه نصب شده است و زعامت مسلمین را برعهده دارد.

نكته دوم: نقد شاید در ذهن هر شخص به تبع پیش زمینه های ذهنی او معنی خاصی داشته باشد اما معنی  كه از نقد در كتب اخلاق در باب اخلاق نقد بیان شده : هم بیان ضعفها  وهم قوتها در عین  اكرام طرف مورد نقد و در عین حفظ حرمت اشخاص در هر جایگاه و شخصیتی كه قرار دارنداست

شاید دیده باشید كه وقتی مثلا در مباحث علمی یك شخص طرفی كه حتی نظرش كاملا مخالف اوست را با عباراتی محترمانه خطاب می كند كه شاید همه تعجب كنند. متاسفانه در بین اكثر جامعه حتی بعضی اهالی علم نقد نه وسیله ای برای ابراز نظر و بررسی مثلا یك گزاره و بیان نكات مثبت و منفی آن كه شمشیری برای صاف كردن حسابهای شخصی  و حزبی بشمار می آید. چیزی كه حتی در جوامع كوچك نیز مشاهده می شود نبود نقد  درست مثل  یعنی پیش داوریها یا یكجانبه نگریها و همچنین نداشتن اخلاق نقد مثل ایراد تهمت و توهین و استهزائ و استخفاف طرف مقابل است.

نكته ی سوم:شاید مطلب مهمی كه خیلی ها را از نقد كردن و نقد شدن فراری می دارد رعایت نشدن حرمت و جایگاه افراد است.در اخلاق اجتماعی اسلامی بسیار در مورد  حرمت و شخصیت یك شخص مسلمان تاكید شده به حدی كه آن را از كعبه بالاتر می دانند.

با بیان نكات فوق  ارجح دانستم  كه پیش از بیان مطلبی با این اهمیت  پیش زمینه های درست را در ذهن مخاطبان خویش مرور كنم و بعد بحث را ادامه دهم.

خوب حال به این مثال كه شاید كل مقصود را در خویش جای داده  بدقت توجه كنید.خود را عضو یك گروه  فرض كنید كه در مقابل رقبا و مخالفان خود قرار دارید و هدف همه ی شما(گروه شما و سایر گروهها) دست یابی به موفقیت است.گروههای دیگر سعی دارند از ضعفهای شما برای تقویت موضع خود بالا بردن روحیه ی خود و تضعیف شما استفاده كنند،اما حتما وجود سرگروهی كه علاوه بر پیروی از او،محبت همه ی اعضا نسبت به او مشهود است در بینتان وحدت و یكپارچگی و همچنین روحیه و توانایی شما را بالا می برد.

رقابت بشدت ادامه دارد اما در بین راه سر گروه احتمالا بنظر شما و دوست دیگرتان یك خطا انجام میدهد و كمی گروه را با مشكل روبرو میسازد.شما ترجیح میدهید  خطای سرگروه را شخصا و بدون حضور دیگران به او تذكر بدهید تا هم از محبوبیت سرگروه در بین سایرین كم نشود هم ایراد برطرف شود در عین اینكه وحدت گروه هم آسیبی نمی بیند. اما دوست دیگرتان سعی می كند با داد و بیداد وبی ادبی  همان ایراد را بگوید،كه این یقینا علاوه بر اینكه روحیه و وحدت تیم را پایین می اورد باعث ضعف و سرخوردگی سرگروه هم میشود و مهمتر از آن باعث خشنودی و روحیه گرفتن رقبای شما هم میشود. كدام یك عقلانی تر است نظر شما یا دوستتان؟وجود بزرگ، ریش سفید و سر گروه  و بزرگداشت او ،بین  هر قومی بمثابه ستون اصلی خیمه ی آن گروه  است كه همه باید سعی كنند  استحكام او را حفظ نمایند و نقد  مثل چكشیست كه اگر مراقب نباشیم ممكن است موجب سقوط ستون خیمه و خیمه شود .امام المتقین در مورد نصیحت معمولی هم اینگونه بیان داشته اند كه: نصیحت بین جمع سركوفت زدن است!

حال چگونه ممكن است در مورد ولی فقیه كه نه تنها شخص او كه جایگاه او  علاوه بر ارزش ذاتی آن بدلیل سختی های فراوانی كه طی سالها برای برقراری آن در بین شیعه كشیده شده  بوسیله ی حتی نقدهایی كه از ابتدایی ترین معیارهای واقعی نقد هم برخوردار نیستند تضعیف شود. آیا این عقلانی تر نیست عده ای  كه  واقعا مدعی نقد عملكرد هم هستند  بصورت محترمانه و قانونی به مرجعی كه وظیفه ی  بررسی دوام شرایط رهبری  را بر عهده دارد بصورت خصوصی انتقال دهند تا اینكه از قدرت رسانه ای خویش سو استفاده نمایندو علاوه بر اینكه گاهی اوقات نقدشان هم نقد نیست باعث تزلزل پایه های اعتقادی مردم هم میشوند.و در عین حال مسبب خوشنودی دشمنان ملت نیز همنها هستند.

به این جملات دقت كنید:

"آنچه تا كنون همه نحركات ما را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی با ناكامی مواجه ساخته ، اعتقاد مردم به ولایت فقیه است، اما ما نا امید نیستیم  خوشبختانه آدمهایی تازه نفس در ایران در یك حركت جمعی با ظرافت و وسواس دارند این خار را از چشم ما بیرون می كشند" (استانلی روم/ معاون سابق امنیت ملی آمریكا)

 

گزارش شورای روابط خارجی امریكا در سال 75: "تعارضات دكتر-د-نسبت به ولایت فقیه جزئی از یك حركت برای قطعه قطعه كردن اقتدار ایران است"

 

"من در ایران افرادی را دیدم كه اشاره های ما را دنبال می كنند ،آنها ششلولهایی بالا برده اند تا هر كس و هرچه با آمریكا  ناسازگار است را مورد هدف قرار دهند ، حتی ولایت فقیه را كه من فكر می كنم در صحرای طبس ما را با اراده  خود نابود كرد."(گری سیك)

 

جملات فوق اهمیت این جایگاه و كاری بودن ضرباتی را كه دشمنان ما از این جایگاه و اشخاص خورده اند را به وضوح نمایش میدهد. عمق كینه ی انهابیشتر از ان است كه در كناراقداماتی كه باعث تضعیف این هدیه ی الهی   میشود نباشند.

پس عقل سلیم  گواهی خواهد داد كه اگر واقعا نقدی داریم باید علاوه بر حفظ  احترام واجبی كه ائمه ی مسلمین بسبب ارزشی كه نزد خدا و خلق خدا دارند  و رعایت شیوه ها و آداب نقد درست از مجاری قانونی و دور از  هوچیگریهای رسانه ای نقد خویش را مطرح سازیم و بگوش ایشان یا مقامات دیگر حكومتی برسانیم.در حالی كه خیلی ها این  شیوه ها را برگزیده اند  مشكلات و ایرادات را مستقیم یا غیر مستقیم منتقل می كنند. در مجلس خبرگان هم كمیسیونی كه هر دوسال اعضا آن تغییر می كنند مسئول بررسی دقیق و كارشناسی حفظ شرایط رهبر هستند و در ملاقاتهایشان بامقام رهبری تمام نكات را بررسی می كنند.

و بتحقیق راه درست همین است...

 

فاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم

                                       بنده ی عشقم و از هردو جهان آزادم

 

 

 


سلوک

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات